Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Θεωρώ ότι υπάρχει ουσιαστικό σφάλμα στη βαθμολόγηση της δοκιμασίας μου (π.χ. έχω λάβει τη βαθμολογία άλλου υποψηφίου/μπορεί να μην έχει βαθμολογηθεί η δοκιμασία μου στο σύνολό της)

Θεωρώ ότι υπάρχει ουσιαστικό σφάλμα στη βαθμολόγηση της δοκιμασίας μου (π.χ. έχω λάβει τη βαθμολογία άλλου υποψηφίου/μπορεί να μην έχει βαθμολογηθεί η δοκιμασία μου στο σύνολό της)

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Προτού κοινοποιήσει τα αποτελέσματα, η εξεταστική επιτροπή τα επαληθεύει, τα εγκρίνει και τα επικυρώνει. 

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι