Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Jag tror att det har gjorts ett väsentligt fel vid poängsättningen av mitt prov (jag kan till exempel ha fått en annan sökandes poäng eller så har hela provet inte rättats).

Jag tror att det har gjorts ett väsentligt fel vid poängsättningen av mitt prov (jag kan till exempel ha fått en annan sökandes poäng eller så har hela provet inte rättats).

Frågekategorier: 

Innan de sökande får reda på sina resultat har uttagningskommittén kontrollerat, godkänt och validerat poängsättningen.  

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej