Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Jag är en erfaren översättare – mina poäng borde vara högre.

Jag är en erfaren översättare – mina poäng borde vara högre.

Frågekategorier: 

Ditt provresultat bygger på din prestation på provdagen och du kan inte åberopa din yrkeserfarenhet eller utbildning för att ifrågasätta uttagningskommitténs beslut om din prestation.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej