Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Δεν είναι όλες οι δοκιμασίες πανομοιότυπες. Δεν είναι άδικο αυτό;

Δεν είναι όλες οι δοκιμασίες πανομοιότυπες. Δεν είναι άδικο αυτό;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Όταν χρησιμοποιούνται διαφορετικές γραπτές δοκιμασίες στον ίδιο διαγωνισμό (π.χ. δοκιμασίες μετάφρασης), αυτές επιλέγονται έτσι ώστε να έχουν παρόμοιο επίπεδο δυσκολίας.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι