Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Alla prov är inte identiska – är det rättvist?

Alla prov är inte identiska – är det rättvist?

Frågekategorier: 

När olika skriftliga prov används för samma uttagningsprov (t.ex. översättningsprov) har proven valts så att de har liknande svårighetsgrad.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej