Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Επισήμανα μια ανακολουθία μεταξύ των σχολίων όσον αφορά τη συνέντευξή μου βάσει γνώσεων και της βαθμολογίας πού έλαβα στον «Αξιολογητή Ταλέντου». Μήπως έγινε λάθος;

Επισήμανα μια ανακολουθία μεταξύ των σχολίων όσον αφορά τη συνέντευξή μου βάσει γνώσεων και της βαθμολογίας πού έλαβα στον «Αξιολογητή Ταλέντου». Μήπως έγινε λάθος;

Η αξιολόγηση ταλέντου πραγματοποιείται στο στάδιο αποδοχής, κατά το οποίο η επιλογή βασίζεται αποκλειστικά στις πληροφορίες που παρέχονται στον «Αξιολογητή Ταλέντου» του δελτίου της αίτησης, ενώ η συνέντευξη βάσει γνώσεων είναι μια δομημένη συνέντευξη που βασίζεται στις πληροφορίες που παρέχονται στον «Αξιολογητή Ταλέντου» και αποσκοπεί στην αξιολόγηση των ειδικών ικανοτήτων σας. Δεδομένου ότι η βαθμολογία σας εξαρτάται από τις συνολικές επιδόσεις σας, μια υψηλή βαθμολογία στον «Αξιολογητή Ταλέντου» δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη υψηλή βαθμολογία στη δομημένη συνέντευξη.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι