Najčešća pitanja

Početna stranica > Najčešća pitanja > Primijetio/Primijetila sam da se komentari koje sam dobio/dobila nakon intervjua o poznavanju određenog područja ne poklapaju s bodovima koje sam dobio/dobila u fazi probira talenata („Talent Screener”). Je li riječ o pogrešci?

Primijetio/Primijetila sam da se komentari koje sam dobio/dobila nakon intervjua o poznavanju određenog područja ne poklapaju s bodovima koje sam dobio/dobila u fazi probira talenata („Talent Screener”). Je li riječ o pogrešci?

Probir talenata faza je natječaja u kojoj se odabir vrši isključivo na temelju informacija koje kandidati dostave u rubrici „Probir talenata” obrasca za prijavu, dok je intervjuiranje kandidata o poznavanju određenog područja strukturirani intervju koji se temelji na tim istim informacijama, ali kojim se prvenstveno ocjenjuju posebne kompetencije kandidata. Velik broj bodova na probiru talenata ne mora nužno značiti da ćete i na strukturiranom intervjuu dobiti visoku ocjenu jer će ona ovisiti o vašem uspjehu na intervjuu.

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne