FAQs

Paġna ewlenija > FAQs > Innutajt diskrepanza bejn il-kummenti għall-intervista bbażata fuq l-għarfien tiegħi u l-punteġġ li ksibt fl-istadju tat-talent screener. Jista’ jkun li sar żball?

Innutajt diskrepanza bejn il-kummenti għall-intervista bbażata fuq l-għarfien tiegħi u l-punteġġ li ksibt fl-istadju tat-talent screener. Jista’ jkun li sar żball?

It-Talent Screening jagħmel parti mill-fażi ta’ ammissjoni fejn is-selezzjoni titwettaq biss abbażi tal-informazzjoni pprovduta fit-tab tat-“Talent Screener” tal-formola tal-applikazzjoni filwaqt li intervista bbażata fuq l-għarfien hi intervista strutturata bbażata fuq l-informazzjoni pprovduta fit-tab tat-“Talent Screener” u maħsuba biex tevalwa l-kompetenzi speċifiċi tiegħek. Peress li l-punteġġ tiegħek seta’ jvarja skont il-prestazzjoni tiegħek, punteġġ għoli fit-Talent Screener mhux bilfors iwassal għal punteġġ għoli fl-intervista strutturata.

It-tweġiba kienet utli?

Iva Le