Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Kommentarerna från min kunskapsbaserade intervju och poängen som jag fick i Talent Screener stämmer inte överens. Kan det ha begåtts ett fel?

Kommentarerna från min kunskapsbaserade intervju och poängen som jag fick i Talent Screener stämmer inte överens. Kan det ha begåtts ett fel?

Frågekategorier: 

Talent Screening ingår i tillträdesfasen där urvalet görs enbart på grundval av uppgifterna i fliken ”Talent Screener” i ansökan. Den kunskapsbaserade intervjun är däremot en strukturerad intervju som grundar sig på uppgifterna i den fliken och där din specifika kompetens bedöms. Eftersom dina poäng kan ha varierat beroende på din prestation, innebär höga poäng i Talent Screener inte nödvändigtvis höga poäng i den strukturerade intervjun.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej