ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Забелязах несъответствие между различни оценки в моя паспорт на компетенциите. Вероятно става дума за грешка.

Забелязах несъответствие между различни оценки в моя паспорт на компетенциите. Вероятно става дума за грешка.

Категории въпроси: 

Имайте предвид, че дадените в паспорта на компетенциите оценки на качествата са специфични за всеки тест, и тъй като представянето на кандидата по време на различните тестове за дадена компетенция може да варира, тези оценки също могат да се различават. 

Отговорът полезен ли беше?

Да Не