Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Διαπίστωσα απόκλιση ανάμεσα στις διάφορες αξιολογήσεις που υπάρχουν στο φυλλάδιο ικανοτήτων μου. Πρέπει να έχει γίνει κάποιο λάθος.

Διαπίστωσα απόκλιση ανάμεσα στις διάφορες αξιολογήσεις που υπάρχουν στο φυλλάδιο ικανοτήτων μου. Πρέπει να έχει γίνει κάποιο λάθος.

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι ποιοτικές αξιολογήσεις που υπάρχουν στο φυλλάδιο ικανοτήτων αφορούν συγκεκριμένες εξετάσεις και, δεδομένου ότι οι επιδόσεις του υποψηφίου μπορεί να διαφέρουν από τη μία εξέταση στην άλλη, ενδέχεται και οι αξιολογήσεις αυτές να διαφέρουν. 

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι