Najčastejšie otázky

Domovská stránka > Často kladené otázky > Všimol som si nesúlad medzi jednotlivými hodnoteniami v mojom preukaze schopností. Nemôže ísť o chybu?

Všimol som si nesúlad medzi jednotlivými hodnoteniami v mojom preukaze schopností. Nemôže ísť o chybu?

Kategórie otázok: 

Berte na vedomie, že kvalitatívne hodnotenia uvedené v preukaze schopností sa vzťahujú na jednotlivé časti výberového konania. Keďže sa výkon uchádzača v súvislosti s danou schopnosťou môže medzi jednotlivými časťami výberového konania líšiť, môžu sa líšiť aj tieto hodnotenia. 

Bola táto odpoveď užitočná?

Áno Nie