Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Πρόσεξα ότι υπήρξε απόκλιση στη βαθμολογία που έλαβα για την ίδια ικανότητα στο πλαίσιο διαφόρων διαγωνισμών. Πρέπει να έγινε κάποιο λάθος στην αξιολόγηση.

Πρόσεξα ότι υπήρξε απόκλιση στη βαθμολογία που έλαβα για την ίδια ικανότητα στο πλαίσιο διαφόρων διαγωνισμών. Πρέπει να έγινε κάποιο λάθος στην αξιολόγηση.

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Δεν μπορείτε να επικαλεσθείτε τα αποτελέσματα που είχατε σε άλλο διαγωνισμό για να προσβάλετε μια απόφαση που ελήφθη όσον αφορά τις επιδόσεις σας σε μια δοκιμασία.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι