Najčastejšie otázky

Domovská stránka > Často kladené otázky > Všimol som si, že v rôznych výberových konaniach som pri rovnakej schopnosti dostal odlišné hodnotenia. Musí ísť o chybu.

Všimol som si, že v rôznych výberových konaniach som pri rovnakej schopnosti dostal odlišné hodnotenia. Musí ísť o chybu.

Kategórie otázok: 

Nemôžete sa odvolávať na výsledky iného výberového konania s cieľom úspešne napadnúť rozhodnutie prijaté s ohľadom na váš výkon v teste.

Bola táto odpoveď užitočná?

Áno Nie