Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Jag har lagt märke till att jag har fått olika poäng för samma kompetens i olika uttagningsprov. Kan det ha begåtts ett fel vid utvärderingen?

Jag har lagt märke till att jag har fått olika poäng för samma kompetens i olika uttagningsprov. Kan det ha begåtts ett fel vid utvärderingen?

Frågekategorier: 

Du kan inte hänvisa till resultaten från ett uttagningsprov för att ifrågasätta ett beslut som fattats på grundval av ditt resultat i ett annat prov.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej