Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Μπορώ να ζητήσω αντίγραφο των κριτηρίων αξιολόγησης, τις κλίμακες βαθμολόγησης, διορθωμένες δοκιμασίες ή λεπτομέρειες για τη βαθμολόγηση;

Μπορώ να ζητήσω αντίγραφο των κριτηρίων αξιολόγησης, τις κλίμακες βαθμολόγησης, διορθωμένες δοκιμασίες ή λεπτομέρειες για τη βαθμολόγηση;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Όχι. Σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, όλα αυτά καλύπτονται από το απόρρητο των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι