Ceisteanna coitianta

Etusivu > Ceisteanna coitianta > An féidir liom cóip de na critéir mheasúnúcháin, den scéim mharcála, de script mharcáilte nó de shonraí na marcála a fháil?

An féidir liom cóip de na critéir mheasúnúcháin, den scéim mharcála, de script mharcáilte nó de shonraí na marcála a fháil?

Catagóirí ceisteanna: 

Ní féidir. Tá na nithe sin clúdaithe ag rúndacht imeachtaí an Bhoird Roghnúcháin faoi mar atá leagtha síos sna Rialacháin Foirne.

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh