Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Kan jag få ut en kopia av utvärderingskriterierna, poängskalorna, de rättade skriftliga proven eller uppgifter om poängsättningen?

Kan jag få ut en kopia av utvärderingskriterierna, poängskalorna, de rättade skriftliga proven eller uppgifter om poängsättningen?

Frågekategorier: 

Nej, de omfattas av sekretessen för uttagningskommitténs arbete enligt tjänsteföreskrifterna.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej