Najčešća pitanja

Početna stranica > Najčešća pitanja > Mogu li zatražiti neocijenjene primjerke svojih pisanih/praktičnih testova?

Mogu li zatražiti neocijenjene primjerke svojih pisanih/praktičnih testova?

Kategorije pitanja: 

Da, osim ako je sadržaj testa namijenjen ponovnoj uporabi. Ako je to slučaj, o tome ćete biti unaprijed obaviješteni u obavijesti o natječaju i/ili pozivu na polaganje dotičnih testova.

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne