Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Kan jag få en kopia av mina orättade skriftliga/praktiska prov?

Kan jag få en kopia av mina orättade skriftliga/praktiska prov?

Frågekategorier: 

Ja, utom i de fall då provinnehållet ska användas igen. Det får du reda på i förväg i meddelandet om uttagningsprov och/eller i kallelsen till proven i fråga.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej