Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Τι ισχύει σε περίπτωση που ένας υποψήφιος γνωρίζει κάποιο από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής;

Τι ισχύει σε περίπτωση που ένας υποψήφιος γνωρίζει κάποιο από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Ο υποψήφιος θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως την EPSO ώστε να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα προς αποφυγή τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι