DUK

Pradžia > DUK > Ką daryti, jeigu kandidatas pažįsta vieną iš atrankos komisijos narių?

Ką daryti, jeigu kandidatas pažįsta vieną iš atrankos komisijos narių?

Klausimų kategorijos: 

Kandidatas turėtų tučtuojau apie tai informuoti EPSO, kad būtų imtasi būtinų priemonių bet kokiam interesų konfliktui išvengti.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?

Taip Ne