Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Vad händer om en sökande känner någon av medlemmarna i uttagningskommittén?

Vad händer om en sökande känner någon av medlemmarna i uttagningskommittén?

Frågekategorier: 

Den sökande ska omedelbart meddela Epso som vidtar nödvändiga åtgärder så att det inte uppstår någon intressekonflikt.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej