Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Μπορώ να προσβάλω μια απόφαση ενώπιον του δικαστηρίου;

Μπορώ να προσβάλω μια απόφαση ενώπιον του δικαστηρίου;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Οι υποψήφιοι μπορούν να προσβάλουν ενώπιον του δικαστηρίου κάθε απόφαση της εξεταστικής επιτροπής ή της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής, σε περίπτωση που αυτή επηρεάζει αρνητικά το νομικό τους καθεστώς ως υποψηφίων.

Η σχετική προσφυγή πρέπει να ασκηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός τριών μηνών και δέκα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης που προσβάλλεται.

Η απόφαση που προσβάλλεται μπορεί να ακυρωθεί, δεν μπορεί όμως να τροποποιηθεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι