DUK

Pradžia > DUK > Ar galiu kreiptis į teismą?

Ar galiu kreiptis į teismą?

Klausimų kategorijos: 

Kiekvienas kandidatas gali kreiptis į teismą dėl atrankos komisijos ar paskyrimų tarnybos priimto sprendimo, kuris turi neigiamos įtakos jo (jos), kaip kandidato (-ės), teisiniam statusui.

Apeliacija turi būti pateikta Europos Sąjungos tarnautojų teismui per tris mėnesius ir dešimt dienų nuo pranešimo apie sprendimą, kurį jis (ji) nori ginčyti.

Tarnautojų teismas ginčijamą sprendimą gali panaikinti, bet ne iš dalies pakeisti.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?

Taip Ne