Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Μπορώ να υποβάλω καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή;

Μπορώ να υποβάλω καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή εντός δύο ετών από την ημερομηνία κατά την οποία συνέβησαν τα πραγματικά περιστατικά ή οι πράξεις οι σχετικές με την εικαζόμενη κακοδιοίκηση.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι