Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Kan jag lämna in ett klagomål till Europeiska ombudsmannen?

Kan jag lämna in ett klagomål till Europeiska ombudsmannen?

Frågekategorier: 

Som sökande kan du lämna in ett klagomål till Europeiska ombudsmannen senast två år efter den dag då det administrativa missförhållande som du vill klaga på inträffade.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej