ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Каква работа ще извършвам, ако бъда нает чрез този конкурс?

Каква работа ще извършвам, ако бъда нает чрез този конкурс?

Категории въпроси: 

Това е конкурс с общ профил, т.е. не е за една конкретна длъжност, а по-скоро за администратор, който може да работи в различни сектори на политиките на ЕС.

Ако бъдете нает на работа на тази степен в резултат на този конкурс, ще работите като част от екип в една от следните области в институциите на ЕС:

1. формулиране на политики,

2. оперативно изпълнение,

3. управление на ресурси.

Допълнителна информация ще намерите тук.

Reference number: 

Отговорът полезен ли беше?

Да Не