Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Ποια θα είναι τα καθήκοντά μου αν προσληφθώ μέσω αυτού του διαγωνισμού;

Ποια θα είναι τα καθήκοντά μου αν προσληφθώ μέσω αυτού του διαγωνισμού;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Ο διαγωνισμός αυτός είναι γενικών καθηκόντων, που σημαίνει ότι δεν αφορά μία συγκεκριμένη θέση αλλά απευθύνεται σε υποψηφίους ικανούς να εργάζονται σε οποιονδήποτε τομέα των πολιτικών της ΕΕ.

Αν προσληφθείτε στον συγκεκριμένο βαθμό μέσω αυτού του διαγωνισμού, θα απασχολείστε ως μέρος μιας ομάδας σε έναν από τους παρακάτω τομείς καθηκόντων των οργάνων της ΕΕ:

1. χάραξη πολιτικών,

2. παραγωγή έργου,

3. διαχείριση πόρων.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Reference number: 

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι