Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Vilka arbetsuppgifter får jag om jag blir anställd genom det här uttagningsprovet?

Vilka arbetsuppgifter får jag om jag blir anställd genom det här uttagningsprovet?

Det aktuella uttagningsprovet gäller allmänna handläggare och inte rekrytering till någon särskild tjänst. Vi söker handläggare som kan utföra alla slags EU-jobb.

Om du anställs i den aktuella lönegraden efter uttagningsprovet kommer du att få jobba i ett team vid en EU-institution inom något av följande områden:

1. Utformning av politiken

2. Genomförande av program och projekt

3. Budget- och personalförvaltning

Läs mer om arbetsuppgifterna

Reference number: 

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej