Časté otázky

Úvod > Časté dotazy > Mohou se uchazeči sami rozhodnout, jaký je jejich mateřský jazyk?

Mohou se uchazeči sami rozhodnout, jaký je jejich mateřský jazyk?

Úřad EPSO v tomto ohledu nestanoví žádná pravidla ani omezení.

Není možné, aby výběrová komise ověřovala, jaký má uchazeč mateřský jazyk, jelikož se ne vždy shoduje s jeho občanstvím. Někteří kandidáti mohou mít více mateřských jazyků. Kromě toho někteří uchazeči naopak upřednostňují dělat test v tom jazyce, s nímž přijdou každodenně do kontaktu v práci, než v jazyce, kterým hovoří, případně hovořili doma.

Orgány EU se proto dohodly na tom, že bude vhodnější nechat toto rozhodnutí na samotných uchazečích.

Reference number: 

Pomohla vám tato odpověď?

Ano Ne