Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Graduate Administrators 2017 > Μπορούν οι υποψήφιοι να αποφασίζουν ποια είναι η μητρική τους γλώσσα;

Μπορούν οι υποψήφιοι να αποφασίζουν ποια είναι η μητρική τους γλώσσα;

Η EPSO δεν επιβάλλει κανόνες ή περιορισμούς ως προς αυτό, δεδομένου ότι η εξεταστική επιτροπή είναι αδύνατον να επαληθεύσει ποια είναι η μητρική γλώσσα ενός υποψηφίου, καθώς αυτή δεν αντιστοιχεί πάντα στην ιθαγένεια. Κάποιοι υποψήφιοι μπορεί να έχουν πολλές γλώσσες ως μητρική τους, και άλλοι ίσως προτιμούν να συμμετάσχουν στις δοκιμασίες στη γλώσσα που χρησιμοποιούν καθημερινά στην εργασία τους και όχι στη γλώσσα που μιλούν, ή μιλούσαν, στο σπίτι τους. Τα θεσμικά όργανα συμφώνησαν ότι είναι πιο δίκαιο να αφήνουν τους ίδιους τους υποψηφίους να αποφασίζουν ποια γλώσσα θα χρησιμοποιήσουν στις δοκιμασίες.

Εξάλλου, οι υποψήφιοι δεν αξιολογούνται για τις γλωσσικές τους δεξιότητες στο κέντρο αξιολόγησης/στάδιο των δοκιμασιών, αλλά για ορισμένες άλλες ικανότητες.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι

Συνηθέστερες ερωτήσεις

Σημαντικές ερωτήσεις