Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Μπορούν οι υποψήφιοι να αποφασίζουν ποια είναι η μητρική τους γλώσσα;

Μπορούν οι υποψήφιοι να αποφασίζουν ποια είναι η μητρική τους γλώσσα;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Η EPSO δεν επιβάλλει κανόνες ή περιορισμούς ως προς το συγκεκριμένο θέμα.

Μια εξεταστική επιτροπή είναι αδύνατο να επαληθεύσει ποια είναι η μητρική γλώσσα ενός υποψηφίου, δεδομένου ότι η γλώσσα αυτή δεν αντιστοιχεί πάντα στην ιθαγένεια. Κάποιοι υποψήφιοι μπορεί να έχουν πολλές γλώσσες ως μητρική τους, και άλλοι ίσως προτιμούν να συμμετάσχουν στις δοκιμασίες στη γλώσσα που χρησιμοποιούν καθημερινά στην εργασία τους και όχι στη γλώσσα που μιλούν, ή μιλούσαν, στο σπίτι τους.

Τα θεσμικά όργανα συμφώνησαν ότι είναι πιο δίκαιο να αφήνουν τους ίδιους τους υποψηφίους να αποφασίζουν ποια γλώσσα θα χρησιμοποιήσουν στις δοκιμασίες.

Reference number: 

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι