Ceisteanna coitianta

Etusivu > Ceisteanna coitianta > Graduate Administrators 2017 > An féidir leis na hiarrthóirí féin a chinneadh cén teanga a máthairtheanga?

An féidir leis na hiarrthóirí féin a chinneadh cén teanga a máthairtheanga?

Ní chuireann EPSO aon rialacha ná aon srianta i bhfeidhm ina thaobh seo ós rud e nach bhfuil sé indéanta ag bord roghnúcháin, ar roinnt cúiseanna, máthairtheanga iarrthóirí a dheimhniú. Is iondúil nach mbíonn máthairtheanga iarrthóirí ag teacht lena saoránacht, nó go bhféadfadh iliomad máthairtheangacha a bheith ag iarrthóirí nó go bhféadfadh sé gurbh fhearr le hiarrthóirí áirithe na trialacha a dhéanamh ina dteanga oibre seachas sa teanga a labhraíonn siad, nó a labhraíodh siad, sa bhaile. Tá na hinstitiúidí ar aon intinn gur fearr an cinneadh faoi theanga na dtrialacha seo a fhágáil faoi na hiarrthóirí féin.

Chomh maith leis sin, ní ar bhonn a scileanna teanga, ach ar bhonn inniúlachtaí éagsúla, a dhéantar iarrthóirí a mheas san ionad measúnaithe/ag céim an mheasúnaithe.

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh