Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Får jag själv bestämma vilket språk som är mitt modersmål?

Får jag själv bestämma vilket språk som är mitt modersmål?

Epso har inga regler eller begränsningar i den här frågan.

Det är omöjligt för en uttagningskommitté att avgöra vilket modersmål en sökande har, eftersom modersmålet inte alltid kan kopplas till medborgarskapet. Vissa sökande kan ha flera modersmål och andra föredrar att göra proven på det språk de använder i arbetslivet framför det språk de talar – eller talade – hemma.

EU-institutionerna har enats om att det är rättvisare att låta kandidaterna själva välja vilket språk de vill skriva proven på.

Reference number: 

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej