ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Кога трябва да избера моя първи и втори език?

Кога трябва да избера моя първи и втори език?

Категории въпроси: 

Този избор трябва да се направи във втората част на формуляра за кандидатстване, където ще трябва да посочите вашия първи и втори език. В първата част ще бъдете само поканен да посочите езиците, които владеете на ниво B2 (задоволителни познания) и нагоре.

За избора на вашия първи и втори език важат следните условия:

  • можете да избирате само измежду езиците, които сте посочили в първата част от вашата кандидатура (не могат да се добавят други езици);
  • трябва да изберете вашия втори език измежду петте езика, предложени от EPSO (тези езици ще бъдат предложени в съответствие с критериите, посочени в известието за конкурса, и ще бъдат съобщени на кандидатите скоро след края на първия период на подаване на кандидатури);
  • трябва да изберете вашия първи език измежду всички 24 официални езика на ЕС;
  • вашият първи език трябва да е различен от вашия втори език.
Reference number: 

Отговорът полезен ли беше?

Да Не