Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Πότε θα πρέπει να επιλέξω τη γλώσσα μου 1 και τη γλώσσα μου 2;

Πότε θα πρέπει να επιλέξω τη γλώσσα μου 1 και τη γλώσσα μου 2;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 
>

Η επιλογή αυτή θα πρέπει να γίνει στο δεύτερο μέρος της αίτησης, όπου θα χρειαστεί να επιλέξετε τη γλώσσα σας 1 και τη γλώσσα σας 2. Στο πρώτο μέρος θα σας ζητηθεί μόνο να δηλώσετε τις γλώσσες που κατέχετε σε επίπεδο B2 (ικανοποιητική γνώση) ή ανώτερο.

Για την επιλογή της γλώσσας σας 1 και της γλώσσας σας 2 ισχύουν τα παρακάτω:

  • μπορείτε να επιλέξετε μόνο από τις γλώσσες που δηλώσατε στο πρώτο μέρος της αίτησης (δεν μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον γλώσσες)·
  • πρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα σας 2 από τις 5 γλώσσες που προτείνει η EPSO (οι γλώσσες αυτές προτείνονται σύμφωνα με τα κριτήρια που περιέχει η προκήρυξη του διαγωνισμού και κοινοποιούνται σε όλους τους υποψηφίους λίγο μετά τη λήξη της πρώτης προθεσμίας υποβολής αίτησης)·
  • πρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα σας 1 από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ
  • η γλώσσα σας 1 πρέπει να είναι διαφορετική από τη γλώσσα σας 2
Reference number: 

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι