Ceisteanna coitianta

Etusivu > Ceisteanna coitianta > Cén uair a bheidh orm teanga 1 agus teanga 2 a roghnú?

Cén uair a bheidh orm teanga 1 agus teanga 2 a roghnú?

Beidh ort an rogha sin a dhéanamh (teanga 1 agus teanga 2 a roghnú) nuair a bheidh tú ag líonadh isteach an dara cuid den iarratas. Sa chéad chuid ní iarrfar ort ach liosta de na teangacha atá agat ar leibhéal B2 (i.e. eolas sásúil) nó os a chionn sin.

Maidir le teanga 1 a roghnú, tá na coinníollacha seo i bhfeidhm:

  • is as na teangacha a liostaigh tú sa chéad chuid den iarratas agus astu sin amháin is féidir leat rogha a dhéanamh (ní féidir teanga eile a chur leis an liosta);
  • ní mór duit teanga 2 a roghnú as na 5 theanga a bheidh á dtairiscint ag EPSO (tairgfear na teangacha sin de réir na gcritéar a bheidh leagtha síos san fhógra comórtais agus cuirfear na hiarrthóirí uile ar an eolas fúthu go gearr i ndiaidh dheireadh na chéad tréimhse iarratais);
  • ní mór duit teanga 1 a roghnú as 24 theanga oifigiúla an Aontais
  • an teanga a roghnóidh tú mar theanga 1, ní féidir í a roghnú mar theanga 2 freisin
Reference number: 

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh