Najczęściej zadawane pytania

Home > Często zadawane pytania > Kiedy będę musiał wybrać język 1 i język 2?

Kiedy będę musiał wybrać język 1 i język 2?

Tego wyboru dokonuje się w drugiej części formularza zgłoszeniowego wtedy, gdy kandydat musi wskazać swój język 1 i język 2. W pierwszej części kandydat zostanie poproszony jedynie o podanie języków, które zna na poziomie B2 (w stopniu zadowalającym) i wyższym.

Przy wyborze języka 1 i języka 2 zastosowanie mają następujące warunki:

  • Kandydat może dokonać wyboru tylko spośród języków, które podał w pierwszej części swojego zgłoszenia (nie można dodać innych języków).
  • Kandydat musi wybrać swój język 2 spośród pięciu języków wskazanych przez EPSO (języki te EPSO podaje odpowiednio do kryteriów określonych w ogłoszeniu o konkursie i informuje o nich wszystkich kandydatów tuż po zakończeniu pierwszego etapu wypełniania zgłoszeń).
  • Język 1 można wybrać spośród wszystkich 24 języków urzędowych UE.
  • Język 1 kandydata musi być inny niż jego język 2.
Reference number: 

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie