Najčastejšie otázky

Home > Často kladené otázky > Kedy si budem musieť vybrať 1. jazyk a 2. jazyk?

Kedy si budem musieť vybrať 1. jazyk a 2. jazyk?

Tieto jazyky si budete musieť vybrať v druhej časti prihlášky. V prvej časti musíte uviesť len jazyky, ktoré ovládate minimálne na úrovni B2 (uspokojivá znalosť).

Na výber 1. jazyka a 2. jazyka sa uplatňujú tieto podmienky:

  • môžete si vybrať len z jazykov, ktoré ste uviedli v prvej časti vašej prihlášky (nie je možné doplniť ďalšie jazyky);
  • 2. jazyk si musíte vybrať spomedzi 5 ponúkaných jazykov (tieto jazyky zodpovedajú kritériám stanoveným v oznámení o výberovom konaní a uchádzačom sa oznámia krátko po ukončení prvej lehoty na podávanie prihlášok);
  • 1. jazyk musí byť jeden z 24 úradných jazykov EÚ;
  • 2. jazyk musí byť odlišný od 1. jazyka.
Reference number: 

Bola táto odpoveď užitočná?

Áno Nie