Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > När måste jag välja språk 1 och språk 2?

När måste jag välja språk 1 och språk 2?

Du väljer språk först i den andra delen av ansökningsförfarandet, då du ska välja språk 1 respektive språk 2. I den första delen ska du enbart ange de språk som du behärskar på nivå B2 (tillfredsställande kunskaper) eller högre.

För valet av språk 1 och språk 2 gäller följande:

  • Du kan bara välja mellan de språk som du angav i den första delen (du får inte lägga till några nya språk).
  • Språk 2 ska du välja bland de fem språk som Epso erbjuder (språken kommer att erbjudas enligt kriterierna i meddelandet om uttagningsprov och alla sökande får reda på vilka de är kort efter att den första delen av ansökningsförfarandet har avslutats).
  • Språk 1 väljer du bland de 24 officiella EU-språken.
  • Språk 1 måste vara ett annat språk än språk 2.
Reference number: 

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej