ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > На какъв език трябва да попълня формуляра за кандидатстване?

На какъв език трябва да попълня формуляра за кандидатстване?

Категории въпроси: 
>

Първата част на формуляра за кандидатстване може да се попълни на всеки един от 24-те официални езика на ЕС.

Втората част на формуляра трябва да се попълни на избрания от вас втори език.

Дори ако формулярът е наличен на други езици, трябва да попълните втората му част на избрания от вас втори език.

Можете да бъдете изключен от участие в конкурса, ако не спазите тези изисквания (вж. приложение II, точка 4.4 от обявлението за конкурсa).

Reference number: 

Отговорът полезен ли беше?

Да Не