Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Σε ποια/ες γλώσσα/-ες πρέπει να συμπληρώσω την αίτηση;

Σε ποια/ες γλώσσα/-ες πρέπει να συμπληρώσω την αίτηση;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 
>

Το πρώτο μέρος της αίτησης μπορεί να συμπληρωθεί σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Το δεύτερο μέρος της αίτησης πρέπει να συμπληρωθεί στη γλώσσα που έχετε επιλέξει ως γλώσσα 2.

Ακόμη κι αν το έντυπο της αίτησης διατίθεται σε άλλες γλώσσες, πρέπει να συμπληρώσετε τη δική σας αίτηση μόνο στη γλώσσα που έχετε επιλέξει ως γλώσσα 2.

Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να αποκλειστείτε από τον διαγωνισμό (βλέπε σημείο 4.4 του παραρτήματος ΙΙ της προκήρυξης του διαγωνισμού).

Reference number: 

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι