Ceisteanna coitianta

Etusivu > Ceisteanna coitianta > Cén teanga nach mór dom a úsáid san fhoirm iarratais?

Cén teanga nach mór dom a úsáid san fhoirm iarratais?

Is féidir an chéad chuid den iarratas a líonadh isteach i gceann ar bith de 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh.

Ní mór an dara cuid a líonadh isteach sa teanga a roghnaigh tú mar theanga 2.

Fiú má tá an fhoirm iarratais ar fáil i dteangacha eile, is sa teanga a roghnaigh tú mar theanga 2, agus sa teanga sin amháin, a chaithfidh tú d'iarratas a líonadh isteach.

Is féidir go gcuirfear as an gcomórtas thú mura n-úsáide tú an teanga cheart (féach pointe 4.4 d'Iarscríbhinn II den fhógra comórtais).

Reference number: 

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh