Najczęściej zadawane pytania

Strona główna > Często zadawane pytania > W jakich językach muszę wypełnić formularz zgłoszeniowy?

W jakich językach muszę wypełnić formularz zgłoszeniowy?

Pierwszą część zgłoszenia można wypełnić w dowolnym z 24 języków urzędowych UE.

Natomiast drugą część zgłoszenia należy wypełnić we wskazanym przez siebie drugim języku (język 2).

Nawet jeśli formularz zgłoszenia jest dostępny w innych językach, musisz wypełnić tę część w swoim języku 2.

Kandydaci, którzy nie zastosowali się do tego wymogu, mogą zostać wykluczeni z udziału w konkursie (zob. pkt 4.4 załącznika II do ogłoszenia o konkursie).

Reference number: 

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie