Najčastejšie otázky

Home > Často kladené otázky > Graduate Administrators 2018 > V akom jazyku mám vyplniť prihlášku?

V akom jazyku mám vyplniť prihlášku?

Kategórie otázok: 

Prvú časť prihlášky môžete vyplniť v ktoromkoľvek z 24 úradných jazykov EÚ.

Druhú časť prihlášky treba vyplniť v jazyku 2, ktorý ste si vybrali.

Hoci môže byť formulár prihlášky dostupný v iných jazykoch, vyplňte ho len vo vami vybranom jazyku 2.

Za nedodržanie týchto pokynov môžete byť vylúčený z výberového konania (pozri bod 4.4 prílohy II k oznámeniu o výberovom konaní).

Reference number: 

Bola táto odpoveď užitočná?

Áno Nie