Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > På vilket eller vilka språk ska jag fylla i ansökningsformuläret?

På vilket eller vilka språk ska jag fylla i ansökningsformuläret?

För den första delen av ansökan kan du välja vilket språk du vill bland EU:s 24 officiella språk.

Den andra delen av ansökan ska du fylla i på det språk 2 som du har valt.

Även om ansökningsformuläret finns på andra språk måste du ändå fylla i det på det språk 2 du har valt.

Du kan uteslutas från uttagningsprovet om du inte följer den här regeln (se punkt 4.4 i bilaga II till meddelandet om allmänt uttagningsprov).

Reference number: 

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej