ЧЗВ

Home > ЧЗВ > Graduate Administrators 2017 > Защо се въвежда нов езиков режим за общите конкурси през 2017 г.?

Защо се въвежда нов езиков режим за общите конкурси през 2017 г.?

Досега при регистрация за общ конкурс кандидатите трябваше да избират между английски, френски или немски като свой втори език (език, на който ще се явят на тестове в център за оценяване). Тези три езика по принцип се считат за работни езици на повечето от европейските институции. След оплаквания от страна на държавите членки Съдът на Европейските общности потвърди, че този ограничен избор не е обоснован. Новите правила на EPSO за езиците са предназначени да осигурят на кандидатите езикова среда, която е обективна, ясна, възможно най-открита и икономически оправдана.

Езиковият режим по принцип е различен за конкурсите за лингвисти и за специалисти в други области (вижте обявлението за конкурса).

Отговорът полезен ли беше?

Да Не