KKK

Home > KKK > Graduate Administrators 2017 > Miks on 2017. aastal üldametnike konkurssidel uued keelekasutuse eeskirjad?

Miks on 2017. aastal üldametnike konkurssidel uued keelekasutuse eeskirjad?

Varem pidid kandidaadid üldametnike konkursile registreerimiseks valima teiseks keeleks kas inglise, prantsuse või saksa keele (selles keeles toimusid hindamiskeskuse testid). Neid kolme keelt peetakse üldiselt enamiku Euroopa instutsioonide ametlikeks töökeelteks. Liikmesriikidelt on selle kohta tulnud mitu kaebust ning Euroopa Kohus kinnitas, et selline piiratud keelevalik ei ole õigustatud. EPSO võttis keelekasutuse kohta vastu uued eeskirjad, et kandidaadid saaksid konkureerida objektiivsetes, selgetes ja võimalikult avatud tingimustes ning vältides liigseid kulusid.

Keelekasutuse eeskirjad on spetsialistide ja keeleerialade konkursside puhul erinevad (kontrollige konkursiteateatest).

Kas sellest vastusest oli abi?

Jah Ei