FAQs

Home > FAQs > Graduate Administrators 2017 > Għaliex hemm arranġamenti lingwistiċi ġodda għall-kompetizzjonijiet ġenerali fl-2017?

Għaliex hemm arranġamenti lingwistiċi ġodda għall-kompetizzjonijiet ġenerali fl-2017?

Preċedentement, meta l-kandidati kienu jirreġistraw għal kompetizzjoni ġenerali, huma kellhom jagħżlu bejn l-Ingliż, il-Franċiż jew il-Ġermaniż bħala t-tieni lingwa (il-lingwa li huma lesti li jagħmlu t-testijiet taċ-ċentru ta’ evalwazzjoni). Dawn it-tliet lingwi huma ġeneralment meqjusa de facto l-lingwi ta’ ħidma tal-maġġoranza tal-Istituzzjonijiet Ewropej. Wara diversi lmenti mill-Istati Membri, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej (CJEC) ikkonfermat li din l-għażla limitata ma kinitx ġustifikata. Ir-regoli lingwistiċi ġodda tal-EPSO huma maħsuba biex il-kandidati jingħataw ambjent lingwistiku li huwa simultanjament oġġettiv, trasparenti u miftuħ kemm jista’ jkun, u ekonomikament vijabbli.

L-arranġamenti lingwistiċi huma ġeneralment differenti għall-kompetizzjonijiet ta’ speċjalisti u lingwisti (ara l-avviż tal-kompetizzjoni).

It-tweġiba kienet utli?

Iva Le