ЧЗВ

Home > ЧЗВ > Graduate Administrators 2017 > Какъв е езиковият режим при конкурсите за служители с общ профил?

Какъв е езиковият режим при конкурсите за служители с общ профил?

Категории въпроси: 

На какъв език кандидатите държат тестовете в конкурсите за служители с общ профил?

Кандидатите в конкурси за служители с общ профил ще преминат тестовете на два различни езика.

  • Тестовете с въпроси с избор между няколко отговора ще бъдат на първия език на кандидата, който трябва да бъде един от 24-те официални езика на Европейския съюз.
  • Тестовете в център за оценяване и тестовете „организация на текущата работа“ (e-tray) — на един от останалите езици, посочени в кандидатурата. Кандидатът ще трябва да избере своя втори език измежду петте езика, определени от EPSO като най-често избирани езици от участниците в конкурса.
  • Втората част от формуляра за кандидатстване трябва да бъде попълнена изцяло на езика, избран от кандидата за тестовете в център за оценяване и теста „организация на текущата работа“ (e-tray).

Всеки кандидат трябва да посочи най-малко два официални езика на Европейския съюз (изисквано минимално ниво: поне два езика на ниво B2 или по-високо — вж. Общата европейска референтна рамка за езиците). Отсега нататък езиците за тестовете няма да се определят предварително от EPSO и институциите, а ще бъдат подбирани въз основа на изборите на кандидатите, като се отчитат интересите на набиращите персонал служби и институции.

Reference number: 

Отговорът полезен ли беше?

Да Не